Columbus to take household hazardous waste Saturday

March 09, 2009 11:35 AM