Dimon Kendrick-Holmes: One thing nobody likes

August 10, 2012 9:27 PM

About Dimon Kendrick-Holmes

Dimon Kendrick-Holmes

@dimonkholmes

Reach executive editor Dimon Kendrick-Holmes at dkholmes@ledger-enquirer.com.