Chattahoochee senior finishes tour Washington, D.C.

June 22, 2007 03:26 PM