Tootle won't coach CSU softball this season

April 02, 2008 04:23 PM